Pobyt z dofinansowaniem

Pobyt z dofinansowaniem

Turnusy Rehabilitacyjne dla Amazonek mogą być częściowo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Przeznaczone są dla Pań, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dopłacają wówczas do Turnusu Rehabilitacyjnego różnicę pomiędzy pełną ceną za turnus a dofinansowaniem. Informacji na ten temat udzielają Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turnusów wydany przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
Nr OR/26/0004/16 ważny do dnia 29.11.2019 r.

 


Uzdrowiskowy Szpital KRYSTYNA
Nr OD/26/0007/16 ważny do dnia 02.12.2019 r.

 

 


Sanatorium MARCONI

Nr OD/26/0008/16 ważny do dnia 29.12.2019 r.