Pobyt z dofinansowaniem

Pobyt z dofinansowaniem

Turnusy Rehabilitacyjne dla Amazonek mogą być częściowo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Przeznaczone są dla Pań, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dopłacają wówczas do Turnusu Rehabilitacyjnego różnicę pomiędzy pełną ceną za turnus a dofinansowaniem. Informacji na ten temat udzielają Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turnusów wydany przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
Nr. OR/26/0004/19 ważny do dnia 30.11.2022 r.

 


Uzdrowiskowy Szpital KRYSTYNA
Nr OD/26/0004/19 ważny do dnia 03.12.2022 r.

 

 

 

 


Sanatorium MARCONI

Nr OD/26/0005/19 ważny do dnia 30.12.2022